Допомогти з Пошук курсів

Дисципліна призначена для студентів 1-го курсу  (спеціальність "Менеджемент")

Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навиків у напрямі здійснення професійної діяльності за спеціальності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки та стандартів з охорони праці, збереження життя, здоров’я та працездатності

Мета викладання навчальної дисципліни “Офісні інформаційні технології” – навчити студентів грамотно та ефективно користуватися сучасними інформаційними офісними технологіями на всіх етапах процесу навчання і майбутній професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Офісні інформаційні технології” є формування інформаційної культури студентів, розкриття можливості використання інформаційних технологій для розв’язування прикладних задач в галузі інформаційних технологій та при вивченні інших дисциплін, поглиблення знань шляхом самостійної роботи, дати змогу активно застосовувати сучасні офісні технології при виконанні і оформленні пояснювальних записок до курсових робіт і проектів тощо, закласти основи, необхідні для вивчення дисциплін за спеціальністю тощо.

Актуальність дисципліни «Алгоритмізація та програмування» обумовлена об’єктивною необхідністю успішного засвоєння фахівцями IT-галузі принципів опрацювання цифрової інформації, формування навиків алгоритмізації та програмування алгоритмічною мовою програмування високого рівня, вміння використовувати основні знання основ програмування при розробці інформаційних технологій, що зараз охоплюють майже всі сфери життєдіяльності.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування»  є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань з основ алгоритмізації і програмування алгоритмічною мовою високого рівня C++, навиків створення програмних проєктів, застосування здобутих навиків у процесі навчання і майбутній професійній діяльності при вирішенні різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Навчальна дисципліна знайомить майбутніх програмістів з основними аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх програмістів розуміння важливості застосування принципів програмної інженерії (software engineering) при розробленні програмного забезпечення (ПЗ), вивчення базових понять програмної інженерії та набуття навичок її використання для реалізації нескладних програмних систем. У курсі розглядається увесь спектр процесів, що ведуть до створення ПЗ: від початкової розробки системних вимог і далі через проєктування, безпосереднє програмування і атестацію до модернізації програмних систем. Крім того, курс знайомить студентів із соціальними та професіональними питаннями програмування, зокрема з професійною та етичною відповідальністю фахівця з програмної інженерії.