Допомогти з Пошук курсів

Дисципліна призначена для студентів 4 курсу (спеціальність "Кібербезпека")

Оволодіння студентами навиками використання сучасних інформаційно-комунікаційні технології, які націлені на застосовування сукупності методів і засобів реалізації операцій пошуку, накопичення та навчання нейронних мереж за допомогою мови програмування python.

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання нейронних мереж на всіх етапах процесу навчання і майбутній практичній діяльності.

Оволодіння студентами навиками використання сучасних інформаційно-комунікаційні технології, які націлені на застосовування сукупності методів і засобів реалізації операцій пошуку, накопичення та обробки інформації за допомогою мови програмування python та бібліотек статистичного аналізу.

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, засвоєння основ сучасного аналізу великих даних, методів та моделей аналізу даних і машинного навчання.