Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Навчальна дисципліна формує необхідний теоретичний і практичний базис знань сучасних тенденцій та засобів розроблення і модифікації динамічних вебсайтів. Дисципліна спрямована на вивчення засобів проектування та розроблення інтернет-ресурсів, набуття практичних навичок програмування динамічних вебінтерфейсів вебсайтів з доступом до баз даних та використанням технологій захисту. Вивчається одна з найпоширеніших у світі мов вебпрограмування – JavaScript, програмна платформа Node.js для розробки backend вебсайту та бібліотека React для створення користувацького інтерфейсу (frontend) вебзастосунків.